Zaproszenie na Wojewódzki Konkurs Krasomówczy 2023

Z wielką przyjemnością zapraszamy Państwa do udziału w Wojewódzkim Konkursie Krasomówczym, który odbędzie się w piątek, 20 października 2023 r. w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej w Przemyślu.

Wojewódzki Konkurs Krasomówczy organizowany w Przemyślu wpisuje się w Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy i jest jego etapem. Jest to jeden z najstarszych konkursów turystyczno-krajoznawczych w Polsce, a jego istotą jest jak najpiękniej opowiedzieć o swej Ojczyźnie, wykorzystując wiedzę krajoznawczą.

Głównymi celami konkursu krasomówczego są: zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na potrzebę pielęgnacji języka ojczystego, kształtowanie postaw patriotycznych, w tym szacunku do ojczystej ziemi, kultury i małych ojczyzn, rozbudzanie zamiłowania do pięknego i sugestywnego mówienia, kształtowanie umiejętności poprawnego, jasnego i logicznego formułowania myśli. Ponadto, rozbudzanie zainteresowań krajoznawczych wśród dzieci i młodzieży, zachęcanie do poznawania własnego regionu, jego historii i dorobku, zdobywanie wiedzy o Polsce i Polakach, wyszukiwanie tematów ciekawych krajoznawczo, a następnie ich prezentowanie.

Zwracamy się do Was, Drodzy Uczniowie, z serdecznym zaproszeniem do wzięcia udziału w konkursie, który z pewnością poszerzy Wasze horyzonty, pozwoli poznać nowych ludzi o ciekawych zainteresowaniach oraz podzielić się z innymi Waszą fascynacją, która ma na imię „Polska”. Czekają na Was atrakcyjne nagrody, dyplomy i upominki, a najlepsi będą reprezentować nasze województwo na ogólnopolskim etapie konkursu, który odbędzie się w listopadzie 2023 r. w Legnicy (szkoły podstawowe) lub w Golubiu Dobrzynie (szkoły ponadpodstawowe).

Do Państwa dyrektorów, nauczycieli i wychowawców zwracamy się z gorącą prośbą o promocję konkursu w swoich placówkach, a także o wsparcie uczniów w wyborze tematu wypowiedzi oraz jej przygotowaniu.
Organizatorami konkursu są Schronisko Młodzieżowe PTSM „Matecznik” w Przemyślu, Oddział PTSM w Przemyślu, Podkarpackie Forum Oddziałów PTTK, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Rzeszowie, Fundacja „Kompas”, Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Ujkowicach oraz Lokalna Organizacja Turystyczna w Przemyślu.

W załączeniu przesyłamy regulamin konkursu, w którym znajdą Państwo szczegółowe informacje na temat jego terminów, zasad zgłaszania uczestników, przebiegu oraz zasad punktowania występów.

Zapraszamy do śledzenia naszej strony gdzie będziemy prezentować informacje dotyczące konkursu.

Z wyrazami szacunku i turystycznym pozdrowieniem
Sławomir Jakubiec
Dyrektor Wojewódzkiego Konkursu Krasomówczego