Biuro Zarządu Oddziału PTSM w Przemyślu

Biuro Zarządu Oddziału PTSM w Przemyślu jest czynne:
od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 10:00 i 17:00 – 20:00.

W sprawach związanych z wystawieniem legitymacji lub zakupem znaczka
prosimy o kontakt ze schroniskiem.

Kontakt z oddziałem

Adres
Zarząd Oddziału PTSM w Przemyślu
ul. Joachima Lelewela 6, 37-700 Przemyśl

Telefon

  • 605 144 102 – Zarząd Oddziału PTSM w Przemyślu
  • 16 670 61 45 – schronisko, w którym mieści się oddział

Składki członkowskie

Na podstawie uchwały nr 37/XIV/2015 Zarządu Głównego PTSM z dnia 11 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia wysokości opłaty członkowskiej PTSM.

Legitymacje krajowe PTSM - junior

  • młodzież szkolna i opiekunowie SK – wpisowe: 9 PLN, składka roczna: 7 PLN
  • młodzież akademicka do 26 lat – wpisowe: 14 PLN, składka roczna: 12 PLN

Legitymacje krajowe PTSM - senior

  • nauczyciele – wpisowe: 12 PLN, składka roczna: 10 PLN
  • inne osoby – wpisowe: 18 PLN, składka roczna: 17 PLN

Legitymacje międzynarodowe PTSM (IH)

  • junior – młodzież szkolna i akademicka do 26 roku życia – 25 PLN
  • seniorów – nauczyciele i inne osoby powyżej 18 lat – 45,00 PLN

Informacje z oddziału