1 listopada, 2019 / Wojewódzki Konkurs Krasomówczy / Off

PROTOKÓŁ

WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU KRASOMÓWCZEGO

PRZEMYŚL, 25 PAŹDZIERNIKA 2019

 

XXXV Wojewódzki Konkurs Krasomówczy Dzieci Szkół Podstawowych

XLVIII Wojewódzki Konkurs Krasomówczy Młodzieży Szkół Ponadpodstawowych

 

ORGANIZATOR KONKURSU

Schronisko Młodzieżowe PTSM „Matecznik” w Przemyślu

 

WSPÓŁORGANIZATORZY KONKURSU

Podkarpackie Forum Oddziałów PTTK

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Rzeszowie

Fundacja „Kompas”

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Hermanowicach

Lokalna Organizacja Turystyczna w Przemyślu

 

PATRONAT HONOROWY

Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart

Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl

Podkarpacki Kurator Oświaty Małgorzata Rauch

Prezydenta Miasta Przemyśl Wojciech Bakun

 

TERMIN I MIEJSCE

Konkurs odbył się 25 października 2019 r. (piątek) w godz. 09:00-15.00 w sali audiowizualnej Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu, pl. Joselewicza 1.

 

WYNIKI KONKURSU

·  XXXV Wojewódzki Konkurs Krasomówczy Dzieci Szkół Podstawowych

Na etap ogólnopolski zostali zakwalifikowani:

·  XLVIII Wojewódzki Konkurs Krasomówczy Młodzieży Szkół Ponadpodstawowych

Na etap ogólnopolski zostali zakwalifikowani:

 

SKŁAD JURY

Przewodniczący jury:

Marian Dzimira – Juror Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego

Członkowie jury:

Maria Głąb – Międzyszkolny Oddział PTTK w Przeworsku

Małgorzata Haspel – PTTK, Oddział w Rzeszowie

Leszek Koman – Lokalna Organizacja Turystyczna w Przemyślu

 

KRYTERIA OCEN

Przy ocenie Jury brało pod uwagę:

a)   zgodność prezentowanych treści z tematyką konkursu,

b)   konstrukcję wypowiedzi,

c)   ogólną prezentację tematu,

d)   sugestywność wypowiedzi,

e)   jasność i logiczność formułowanych myśli,

f)    płynność oraz poprawność wyrażania się,

g)   bogactwo języka i jego barwność,

h)   dostosowanie tekstu do osobowości i wieku występującego,

i)     kontakt ze słuchaczami.

 

NAGRODY

Dyplomy za udział otrzymali uczestnicy, którzy zajęli miejsce VI lub niższe.

Dyplomy za miejsca I-V.

Nagrody książkowe za miejsca I-V.

Puchary za miejsca I-III.

Nagrody rzeczowe za miejsca I-III.

Podziękowania dla opiekunów za przygotowanie ucznia do konkursu.

 

Sławomir Jakubiec

Dyrektor Wojewódzkiego Konkursu Krasomówczego