24 września, 2020 / Wojewódzki Konkurs Krasomówczy / Off

Szanowni Państwo,

Organizator Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Dzieci i Młodzieży Szkół Podstawowych wystosował komunikat, w którym informuje o zmianie formy przeprowadzenia konkursu. Zmiana ta jest podyktowana panującą sytuacją epidemiczną.

W związku z powyższym w roku szkolnym 2020/2021 konkurs odbędzie się jedynie w formie zdalnej, a zadanie przeprowadzenia konkursu – wszystkich jego etapów w zmienionej formie – przejął na siebie organizator ogólnopolski, którym jest Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Legnicy.

Jako organizator wojewódzkiego etapu konkursu krasomówczego prosimy Państwa Dyrektorów, Nauczycieli i Wychowawców by zapoznać się z poniższym komunikatem, przekazać go swoim uczniom i mimo nowej formy zachęcić ich do udziału w konkursie oraz pomóc im w przygotowaniach jak również w przesłaniu swoich wystąpień.

z turystycznym pozdrowieniem
Sławomir Jakubiec
Dyrektor Wojewódzkiego Konkursu Krasomowczego