11 czerwca, 2020 / PTSM / Off

„Niektórzy ludzie zostawiają ślady na Ziemi,
Inni zostawiają ślady w sercach innych ludzi”

W dniu 8 czerwca 2020 roku odeszła od nas na zawsze nasza koleżanka Aleksandra Pieczek, działaczka Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, wybitnie zasłużona w rozwijaniu turystyki i krajoznawstwa wśród dzieci i młodzieży szkolnej, Członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych.

Za swoją pracę dydaktyczno – wychowawczą oraz społeczną w Polskim Towarzystwie Schronisk Młodzieżowych została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski w 1989 r., Złotym Krzyżem Zasługi w 1979 r., Medalem Komisji Edukacji Narodowej,  Złotą Honorową Odznaką PTSM, Srebrną Odznaką Zarządu Głównego PTSM, Złotą Odznaką Zarządu Głównego PTSM, Odznaką Zasłużony Działacz Turystyki, Medalem „Zasłużony dla Turystyki”, Odznaką Zasłużony dla Oddziału PTSM
w Przemyślu, Honorowym Wyróżnieniem PTSM „Za Zasługi dla Rozwoju Schronisk Młodzieżowych”.