Podsumowanie i wyniki WKK 2023

Na wstępie, jeszcze raz chcemy serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom konkursu i ich opiekunom za udział w konkursie oraz pogratulować wspaniałych wystąpień krasomówczych.

Wierzymy mocno, że wysiłek włożony w przygotowanie mowy oraz jej prezentacja zaowocuje w przyszłości.

Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli organizację Wojewódzkiego Konkursu Krasomówczego 2023 zaczynając od sponsorów, poprzez współorganizatorów, a kończąc na jury konkursu. Szanowni Państwo ta inicjatywa nie mogłaby się odbyć bez Waszego zaangażowania, za które jeszcze raz dziękuję.

Wyniki WKK 2023

Wojewódzki Konkurs Krasomówczy Dzieci Szkół Podstawowych

Wojewódzki Konkurs Krasomówczy Młodzieży Szkół Ponadpodstawowych