4 maja, 2020 / Bez kategorii, Dokumenty / Off

Prosimy zapoznać się z poniższymi zasadami i stosować się do nich podczas pobytu w naszym schronisku

 1. Goście mają obowiązek stosowanie się do zaleceń GIS i MZ.
 2. Schronisko ma prawo do zawieszenia lub ograniczenia usług, które zwiększałaby zagrożenie epidemiczne.
 3. Maksymalną liczba gości w schronisku to 18 osób, nie licząc personelu.
 4. Maksymalna liczba gości mogących jednocześnie przebywać w danej części obiektu:
  • przed recepcją – maksymalnie 2 osoby,
  • na korytarzu (liczone osobno dla każdego poziomu budynku) – maksymalnie 2 osoby,
  • w łazienkach ogólnodostępnych – 1 osoba,
  • biuro dyrektora schroniska – maksymalnie 3 osoby,
  • biuro ZG PTSM Przemyśl – maksymalnie 2 osoby,
  • klatka schodowa (liczone osobno dla każdego poziomu budynku) – maksymalnie 2 osoby,
  • kuchnia i stołówka dla gości oraz świetlica są zamknięte.
 5. Każdy z gości wypełniając kartę meldunkową w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników, dostawców i innych gości obowiązany jest podać prawdziwą informację o swoim obecnym stanie zdrowia wypełniając wywiad epidemiczny o stanie zdrowia.
 6. Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.
 7. Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
 8. Należy przestrzegać wymaganego dystansu przestrzennego między personelem a gośćmi (min. 2 m).
 9. W recepcji schroniska jest prowadzona sprzedaż jednorazowych maseczek.
 10. Prosimy ograniczyć do minimum czas kontaktu z personelem schroniska i innymi gośćmi.
 11. Zachęca się by goście przebywali w swoich pokojach i jak najmniej korzystali z przestrzeni wspólnych.
 12. Jeśli to bezpieczne i możliwe zachęcamy do częstego wietrzenia swoich pokojów.
 13. Z użytkowania dla gości wyłączone są pomieszczenia: świetlica, kuchnia i stołówka dla gości.
 14. Poruszając się w pomieszczeniach wspólnych budynku (korytarze, klatka schodowa, wspólne łazienki) obowiązkowo należy korzystać z rękawiczek i maseczek.
 15. Zakaz używania hotelowych suszarek.
 16. Wprowadza się bezwzględny zakaz przebywania w schronisku osób nie zakwaterowanych bądź interesantów – zakaz odwiedzin.
 17. Nie przestrzeganie procedur bezpieczeństwa i higieny w czasie epidemii COVID-19 może się wiązać ze zgłoszeniem przez personel schroniska na policję oraz usunięcie ze schroniska bez możliwości zwrotu wniesionych opłat.

Opracowane na podstawie wytycznych Ministerstwa Rozwoju w konsultacji z Głównym Inspektoratem Sanitarnym z dnia 28 kwietnia 2020 r.